Kompleksowe
wykończenia

511 718 480

Usługi
remontowe

Łódź ul. Turoszowska 8/40

Kompleksowe Wykończenia
Wnętrz
Poprzedni
Następny

Kompleksowe remonty mieszkań domów pod klucz Łódź

   Nasza firma Fachowe Remonty zaj­muje się kom­plek­so­wymi remontami miesz­kań, domów, biur i sklepów na tere­nie Łodzi.

  Ze względu na fakt, że jeste­śmy firmą rodzinną, do każ­dego zle­ce­nia pod­cho­dzimy w spo­sób indy­wi­du­alny, tak, aby speł­nić ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów.

Spe­cja­li­zu­jemy się w wykoń­cze­niach miesz­kań, domów, skle­pów oraz biur. Zaj­mu­jemy się rów­nież adap­ta­cją pomiesz­czeń.
   Wsłu­chu­jemy się w potrzeby i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów, ponie­waż ich zado­wo­le­nie jest dla nas bar­dzo ważne.

Od początku naszej dzia­łal­no­ści w branży remon­to­wej nasze pod­stawy opie­ramy na pro­fe­sjo­na­li­zmie oraz ter­mi­no­wo­ści.

Dbamy o detale i jakoś wyko­ny­wa­nych przez nas prac. Stosujemy materiały wykończeniowe, które gwarantują niezawodność i działanie na lata.

Nie naciągamy ich Klientów ukrytymi kosztami remontów. Zawsze zostawiamy po sobie porządek.

Udzielamy gwarancji na każde wykonane przez Nas zlecenie.

Wykoń­cze­nia wnętrz i remonty to nasza pasja, dzięki temu zdo­by­li­śmy uzna­nie i zaufa­nie naszych Klien­tów.

Fachowe Remonty
Czym się zajmujemy?

Prace glazurnicze

Układanie glazury, terakoty, gresu. Układanie wielkoformatowych spieków oraz płyt gresowych.

Montaż podłóg

Układanie paneli, deski podłogowej, deski barlineckiej, oraz montaż listew przypodłogowych.

Ściany i sufity

Malowanie, tynki dekoracyjne,
gładzie, sufity podwieszane, tapetowanie ,ścianki działowe,
zabudowy karton-gips
oraz montowanie płyt gipsowych.

Montaż urządzeń sanitarnych

Montujemy i instalujemy kabiny prysznicowe, brodziki, toalety, umywalki, zestawy podtynkowe, odpływy liniowe.

Instalacje
hydrauliczne

Wykonywanie nowych, przeróbki starych instalacji i oraz naprawy już istniejących.

Instalacje elektryczne

Instalacje
elektryczne

Wykonywanie nowych, instalacji elektrycznych, przeróbki starych oraz naprawy.

Fachowe Remonty Galeria zdjęć

DLACZEGO MY?

  • Udzielamy gwarancji na każde wykonane przez Nas zlecenie.
  • Podchodzimy indywidualnie i nieszablonowo do każdego klienta.
  • Słuchamy Naszych Klientów i wykonujemy prace remontowe zgodnie z ich oczekiwaniami.
  • Stosujemy materiały wykończeniowe, które gwarantują niezawodność i działanie na lata.
  • Nie naciągamy ich Klientów ukrytymi kosztami remontów.
  • Zawsze zostawiamy po sobie porządek.

Fachowe Remonty Kontakt

Telefon

511 718 480

Adres

ul. Turoszowska 8/40,
91-025 Łódź

E-mail

biuro@fachoweremonty.com.pl

Call Now Button