Kompleksowe
wykończenia

511 718 480

Usługi
remontowe

Łódź ul. Turoszowska 8/40

Kompleksowe Wykończenia
Wnętrz
Poprzedni
Następny

Kompleksowe remonty mieszkań domów pod klucz Łódź

   Nasza firma Fachowe Remonty zaj­muje się kom­plek­so­wymi remontami miesz­kań, domów, biur i sklepów na tere­nie Łodzi.

  Ze względu na fakt, że jeste­śmy firmą rodzinną, do każ­dego zle­ce­nia pod­cho­dzimy w spo­sób indy­wi­du­alny, tak, aby speł­nić ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów.

Spe­cja­li­zu­jemy się w wykoń­cze­niach miesz­kań, domów, skle­pów oraz biur. Zaj­mu­jemy się rów­nież adap­ta­cją pomiesz­czeń.
   Wsłu­chu­jemy się w potrzeby i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów, ponie­waż ich zado­wo­le­nie jest dla nas bar­dzo ważne.

Od początku naszej dzia­łal­no­ści w branży remon­to­wej nasze pod­stawy opie­ramy na pro­fe­sjo­na­li­zmie oraz ter­mi­no­wo­ści.

Dbamy o detale i jakoś wyko­ny­wa­nych przez nas prac. Stosujemy materiały wykończeniowe, które gwarantują niezawodność i działanie na lata.

Nie naciągamy ich Klientów ukrytymi kosztami remontów. Zawsze zostawiamy po sobie porządek.

Udzielamy gwarancji na każde wykonane przez Nas zlecenie.

Wykoń­cze­nia wnętrz i remonty to nasza pasja, dzięki temu zdo­by­li­śmy uzna­nie i zaufa­nie naszych Klien­tów.

Porównanie Najlepszych Firm w Rankingu Firm Remontowych w Łodzi

W poniższej tabeli znajdziesz TOP 15 polecanych firm, które znajdziesz w naszym rankingu. 

Fachowe Remonty
Czym się zajmujemy?

Prace glazurnicze

Układanie glazury, terakoty, gresu. Układanie wielkoformatowych spieków oraz płyt gresowych.

Montaż podłóg

Układanie paneli, deski podłogowej, deski barlineckiej, oraz montaż listew przypodłogowych.

Ściany i sufity

Malowanie, tynki dekoracyjne,
gładzie, sufity podwieszane, tapetowanie ,ścianki działowe,
zabudowy karton-gips
oraz montowanie płyt gipsowych.

Montaż urządzeń sanitarnych

Montujemy i instalujemy kabiny prysznicowe, brodziki, toalety, umywalki, zestawy podtynkowe, odpływy liniowe.

Instalacje
hydrauliczne

Wykonywanie nowych, przeróbki starych instalacji i oraz naprawy już istniejących.

Instalacje elektryczne

Instalacje
elektryczne

Wykonywanie nowych, instalacji elektrycznych, przeróbki starych oraz naprawy.

Fachowe Remonty Galeria zdjęć

DLACZEGO MY?

  • Udzielamy gwarancji na każde wykonane przez Nas zlecenie.
  • Podchodzimy indywidualnie i nieszablonowo do każdego klienta.
  • Słuchamy Naszych Klientów i wykonujemy prace remontowe zgodnie z ich oczekiwaniami.
  • Stosujemy materiały wykończeniowe, które gwarantują niezawodność i działanie na lata.
  • Nie naciągamy ich Klientów ukrytymi kosztami remontów.
  • Zawsze zostawiamy po sobie porządek.

Fachowe Remonty Kontakt

Telefon

511 718 480

Adres

ul. Turoszowska 8/40,
91-025 Łódź

E-mail

biuro@fachoweremonty.com.pl

Call Now Button